"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van Wet WOZ?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

WOZ is de afkorting van de wet Waardering Onroerende Zaken. Deze Wet WOZ zorgt ervoor dat iedere woning in Nederland op dezelfde wijze wordt gewaardeerd door alle overheidsorganen. Conform de Wet WOZ wordt vervolgens de WOZ-waarde van uw woning bepaald.

De WOZ waarde wordt gebruikt bij het heffen van diverse belastingen, zoals:

  • Eigenwoningforfait o.b.v. inkomstenbelasting - door het Rijk
  • Onroerende zaakbelasting - door de gemeente
  • Watersysteemheffing - door het waterschap