"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van weduweverklaring?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

De weduweverklaring is een vorm van verzekeren, waarbij de partner van de geldnemer aangewezen wordt als eerste begunstigde. Het verzekerde kapitaal bij overlijden van de partner komt dan ten goede aan de partner van de geldnemer. De weduweverklaring dient ter besparing op het successierecht.

De belangrijkste voorwaarde voor de weduweverklaring is dat de partner van de geldnemer de uitkering gebruikt voor het aflossen van de hypothecaire geldlening.