"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van voorlopig koopcontract?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Overeenkomst waarin alle zaken, inclusief de ontbindende voorwaarden, zijn opgenomen met betrekking tot de koop- en verkoop van onroerend goed. De aanduiding 'voorlopig' heeft enkel betrekking op het gegeven, dat de notaris voor de uiteindelijke eigendomsoverdracht moet zorgen. 'Voorlopig' moet dan ook niet verward worden met 'vrijblijvend'!