"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van transportakte?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Een akte die door de notaris is opgemaakt bij de koop en de verkoop van onroerende zaken die wordt ingeschreven bij het Kadaster.

De overdrachtsakte wordt ook wel leveringsakte of overdrachtsakte genoemd. De volgende zaken staan in de transportakte :

  • Personalia van (ver)kopers;
  • Koopsom plus bewijs van betaling;
  • Bestuursbevoegdheid;
  • Titel van overdracht;
  • Titel van aankomst.