"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van Premiedepot?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Het premiedepot is een aan de hypotheek verpande, geblokkeerde renterekening, bedoeld om (een deel van) de premies te betalen van de eveneens aan de hypotheek verpande levensverzekering.