"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van onroerendezaakbelasting?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Een belasting die geheven wordt door de gemeenten voor eigenaar en gebruikers en onroerende zaken. De gemeenten hebben zelf keus hoe hoog zij de OZB heffen.

Als heffingsgrondslag wordt de WOZ-waarde gebruikt. Voorbeeld:

  • Een woning met een WOZ-waarde van €500.000,-
  • Het OZB-tarief eigen woning tarief in deze gemeenten vastgesteld op 0,1102 %
  • Hieruit volgt een OZB van €500.000,- x 0,1102% = €551,00