"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van margerente?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

De margerente is een andere naam voor de bandbreedterente en een variatie op de variabele rente. De margerent staat vast met een boven- en een ondermarge van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Zodra de marktrente deze marge overschrijdt wordt de ‘vaste’ rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging van deze rente is de grootte van het verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.