"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de betekenis van koopsubsidie?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Officiƫle benaming de Eigenwoningbijdrage - is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De eigenwoningbijdrage is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner.

Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld.

Helaas is het vanaf 13 april 2010 niet meer mogelijk om koopsubsidie aan te vragen omdat het beschikbare budget is overschreden.