"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de definitie van grondrente?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

Er zijn diverse definities van grondrente in omloop.

We geven er hier 4:

  • Rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht;
  • Verplichting tot betaling van een bepaalde geldsom (of afdracht van vruchten) verbonden aan een stuk grond uit de opbrengst ervan.Het recht wordt ingeschreven in het kadaster. In tegenstelling tot hypotheek is de grondrente niet verbonden aan een uitstaande vordering;
  • Beloning voor het in de grond en de opstallen geïnvesteerde kapitaal; = opbrengst min alle kosten (excl. kapitaallasten) van een schuldenvrij eigenaars bedrijf; In`alle kosten`is de arbeidsbeloning van de exploitant begrepen; Volgens de moderne terminologie zou het begrip moeten heten`grond dividend`,naar analogie van`kapitaal dividend`; dat woord bestaat evenwel niet;
  • Op een onroerend goed drukkend zakelijk recht krachtens hetwelk ten behoeve van de begunstigde periodiek met dit goed verband houdende prestaties moeten worden verricht.