"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is de definitie van eigenwoningforfait?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld.

De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaalde percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in lege staat en wordt door de gemeente bepaald. Hoe hoger het WOZ-bedrag, hoe hoger de woningforfait, hoe hoger de belasting.

De hoogte van het eigenwoningforfait hangt af van onderstaande voorwaarden (Eigenwoningforfait = WOZ-waarde * Eigenwoningforfait percentage):

WOZ-waarde                                              Eigenwoningforfait percentage
€ 0,- tot € 12.500,-                                      0,00%
€ 12.500,- tot € 25.000,-                            0,20%
€ 25.000,- tot € 50.000,-                            0,30%
€ 50.000,- tot € 75.000,-                            0,40%
€ 75.000,- tot € 1.020.000,-                       0,55%

Tip: Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat men teveel belasting moet betalen, controleer daarom altijd of de WOZ-waarde juist berekend is.