"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Wat is een annuïteitenhypotheek?

 
bezoekers zeggen hiermee geholpen te zijn
 
keer gelezen

De annuïteitenhypotheek is een klassieke hypotheekvorm waarbij de som van de rente en aflossing, zonder invloed van rentewijziging of extra aflossingen, gelijk blijft, de annuïteit. Daarbij neemt in het verloop van de hypotheek het rentebestanddeel af en het aflossingsbestanddeel toe. Hierdoor neemt de hoogte van de lening steeds meer af, waardoor u steeds meer gaat aflossen en minder aan rente betaald. De netto lasten van een annuïteitenhypotheek zullen wel afnemen door een lagere hypotheekrenteaftrek.

Voordelen van de annuïtaire hypotheek:

  • Lagere lasten in de beginperiode dan een lineaire hypotheek, hierdoor zal er een hoger-te-lenen bedrag ontstaan voor de klant.

Nadelen van de annuïtaire hypotheek:

  • Minder vermogensopbouw door lage aflossing in de beginperiode;
  • Stijgende netto lasten door een kleiner wordend rentedeel (hypotheekrenteaftrek);
  • Doordat er op het begin minder afgelost wordt zal het rentedeel hoger zijn.