"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Meer te besteden in 2021 door Prinsjesdag

  Redactie
  16-09-2020
 
keer gelezen

Volgend jaar stijgt het besteedbaar inkomen van alle burgers in Nederland. Wij hebben voor jou alle belangrijkste conclusies van Prinsjesdag 2020 beschreven.

Om je eigen portemonnee alvast voor te bereiden op het volgende jaar hebben wij de hoofdpunten uit de Miljoenennota van 2021 op een rij gezet.

Het jaar van de middeninkomens

Het Nederlandse kabinet heeft voorspeld dat mensen met een middeninkomen er met 1% het best op vooruit gaan in 2021. Mensen met een lager- en hoger inkomen gaan er met een 0,5% op vooruit volgens de voorspellingen van het kabinet.

Minder belasting en meer arbeidskorting

De stijging van het besteedbare inkomen is met name te danken aan de verhoogde arbeidskorting voor alle werkende mensen. Ook het tarief van de eerste belastingschijf daalt van 37,35% naar 37,10% en houden werkende Nederlanders in 2021 dus meer over.

Zelfstandigenaftrek wordt minder

De zelfstandigenaftrek wordt nog verder verlaagd voor de zzp’ers. In 2019 was de zelfstandigenaftrek nog €7200 per jaar, maar dit gaat in 2036 naar €3200 per jaar.

Hogere vrijstelling box 3

In 2021 stijgt het van belasting vrijgestelde vermogen van kleinere beleggers en spaarders naar €50.000. Wanneer je een fiscale partner hebt, betaal je pas belasting als jullie samen over een box 3-vermogen van hoger dan €100.000 beschikken.

Voor jonge starters geen overdrachtsbelasting

Wanneer je tussen de 18 en 35 jaar bent en je jouw eerste huis koopt, hoef je in 2021 geen overdrachtsbelasting te betalen over de koopsom van je woning. Momenteel bedraagt deze overdrachtsbelasting 2%. Op een huis met een koopprijs van €300.000 scheelt dat wel €6.000.

Daling van maximale percentage aftrek

Volgend jaar gaat het maximale percentage aftrek met 3% omlaag. Dit betekent dat de aftrek van je hypotheekrente maximaal 43% bedraagt. Dit is relevant voor jou wanneer je meer dan €68.507 per jaar verdient.

Eigenwoningforfait omlaag

In 2021 gaat het eigenwoningforfait van huizen met een WOZ-waarde van €75.000 tot en met €1.090.000 omlaag. Deze verlaging van het eigenwoningforfait dient de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek te compenseren. Dit is extra gunstig voor mensen met een inkomen lager dan €68.507.

Zorgpremie en het eigen risico

De verwachting is dat de zorgpremie volgend jaar met ongeveer €5 per maand stijgt. Dit komt op een gemiddelde zorgpremie van €123 per maand. Het verplichte eigen risico blijft in 2021 nog steeds €385.

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je weten wat de kabinetsplannen voor jou als gevolg hebben? Maak gerust een afspraak met een van onze adviseurs, deze helpt jou graag verder.