"Wij helpen u, op  onafhankelijke wijze, de  beste hypotheekdeal
 te sluiten"

Aflossingsvrije Hypotheek (aflossingsblij) aflossen? Dit moet u weten.

  Patrick Barkey
  15-10-2018
 
keer gelezen

Naar aanleiding van een recent onderzoek waaruit bleek dat veel mensen zich onvoldoende voorbereid hebben op het moment dat hun aflossingsvrije hypotheek afloopt, heeft de Vereniging van Banken een landelijke campagne genaamd aflossingsblij gelanceerd. Deze campagne helpt consumenten op tijd maatregelen te nemen ter voorkoming van financiƫle problemen in de toekomst. Wij steunen deze campagne. In dit artikel leggen wij, als onafhankelijke adviespartij, uit welke acties u nu kunt ondernemen om uw aflossing goed te regelen en mogelijk zelfs kosten te besparen.

Het onderzoek dat door het ANBO (belangenorganisatie voor senioren) in samenwerking met het televisieprogramma Eén Vandaag is afgenomen onder senioren is gebleken dat ongeveer 200.000 senioren mogelijk in de problemen kunnen komen met hun aflossing, de meeste zijn zich daarbij niet bewust van het risico. De oorzaak van de onduidelijkheid en problematiek ligt naar waarschijnlijkheid in een van de volgende zaken:

  1. de verwarrende en mogelijk zelfs misleidende naam voor de hypotheekvorm die de schijn wekt dat de hypotheek geen aflossing behoeft (aflossingsvrije hypotheek). Gedurende de looptijd van de lening hoeft er niets afgelost te worden, maar bij afloop dient de volledige lening in één keer afgelost te worden.
  2. Falende adviesrol van de hypotheekverstrekker. Het kan zijn dat consumenten niet goed geïnformeerd zijn over de manieren waarop zij hun lening na afloop volledig kunnen aflossen.
  3. Een lakse houding of gebrek aan initiatief van de hypotheeknemer.

In het totaal zijn er ongeveer 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken in Nederland. Tussen 2035 en 2038 loopt de aflossingsvrije hypotheek van 700.000 huishoudens af. Voor de meeste is er dus nog tijd om de zaken op orde te krijgen. Bent u één van deze 700.000 huishoudens? Dan leggen wij hieronder uit waar u op moet letten en wat u kunt doen.

Bouw een vermogen op

Veel huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek hebben ervoor gekozen om gedurende de looptijd van hun hypotheek een vermogen op te bouwen door te sparen of te beleggen. Periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, wordt er dan een bedrag aan de kant gezet met als doel de hypotheek na afloop (deels) af te lossen.

De beste manier om te sparen voor hypotheekaflossing

U kunt zelf of met hulp van een financieel adviseur een spaarplan opstellen door een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand van uw financiële situatie kan worden bepaalt hoeveel geld u maandelijks kunt sparen. Let hierbij op dat u zichzelf niet financieel klem zet wanneer u besluit dit zonder financieel adviseur te regelen, houdt rekening met eventuele onverwachtse kosten.

Nadat u uw plan klaar heeft kunt u bij uw bank terecht voor een bijpassend spaarproduct. Wij adviseren een apart spaarproduct te nemen om een beter overzicht op uw financiën te bewaren en uw doel makkelijk te bereiken. Banken bieden vaak verschillende producten aan en helpen u graag het juiste product bij uw situatie te kiezen. U kunt daarbij denken aan een gewone spaarrekening waar u geld kunt storten maar ook probleemloos weer geld van kunt opnemen of een spaarrekening waar u iedere maand een vast bedrag op stort wat wordt vastgezet voor een van te voren vastgestelde periode. De laatstgenoemde manier van sparen wordt een spaardeposito genoemd.

Let bij het kiezen van uw spaarproduct ook op de rente die u ontvangt over uw spaargeld. De rente op uw spaargeld varieert van bank tot bank en zelfs van spaarproduct tot spaarproduct, houdt hier dus rekening mee wanneer u uw keuze maakt. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hier goed bij helpen.

Tip: Spaardeposito’s kennen vaak een hogere vaste rente die daarnaast vastgelegd wordt voor een langere tijd, past deze manier van sparen bij u dan kunt u hier uw voordeel mee doen. Let wel dat u bij deze spaarvorm dus niet tussentijds geld kan opnemen en dat er regels zijn over de minimale inleg.

Sparen voor de aflossing van uw hypotheek, is dat verstandig?

De spaarrentes zijn erg laag. Het kan daarom voordeliger blijken om in plaats van te sparen en aan het eind van de looptijd van uw hypotheek uw volledige lening in één keer af te lossen, uw hypotheek tussentijds al deels af te gaan lossen. Bij de meeste banken mag je jaarlijks maximaal 10 tot 20 procent van de hypotheeklening boetevrij aflossen. Door tussentijds af te lossen daalt het rentebedrag dat u over uw hypotheek betaald, u hoeft maandelijks daardoor dus minder te betalen.

Toch is tussentijds aflossen niet vanzelfsprekend beter voor uw portemonnee. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek die lager wordt, of de diverse mogelijkheden om uw spaargeld op andere manieren in te zetten die op de lange termijn mogelijk een betere investering blijken dan wanneer u dit geld gebruikt om tussentijds af te lossen. Denk aan beleggingen, studies of bijvoorbeeld het verduurzamen van uw woning.

Of sparen de beste manier is om uw hypotheek af te lossen hangt dus volledig af van uw financiële situatie. Hoe graag wij u ook een eenduidig antwoord willen geven op deze pagina moeten wij u toch adviseren hierover in gesprek te gaan met een financieel adviseur.

Heeft u een spaar- of beleggingsverzekering?

De spaar- of beleggingsverzekering werd in het verleden vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Het gaf de consument duidelijkheid in wat hij/zij maandelijks moet sparen om aan het eind van de looptijd de hypotheeksom af te kunnen lossen en geldt als stok achter de deur om ook daadwerkelijk geld aan de kant te zetten. Door de hoge premiekosten van beide verzekeringen en het tegenvallende rendement bij beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) is deze vorm van sparen steeds minder populair. Heeft u op dit moment een spaar- of beleggingsverzekering? Dan kan het lonend zijn om uw opties na te gaan en te onderzoeken of u mogelijk kunt overstappen op een product dat u meer rendement oplevert. Wij bespreken graag de opties met u.

Campagne aflossingsblij illustreert een vrolijke dame op leeftijd die blij is met hoe haar hypotheekzaken geregeld zijn
Aflossingsvrije hypotheek goed geregeld? Daar wordt u toch vrolijk van?

Los uw aflossingsvrije hypotheek tussentijds af

Wist u dat u bij de meeste banken jaarlijks boetevrij een bepaald bedrag (vaak maximaal 10 tot 20 procent) van uw aflossingsvrije lening mag aflossen? U betaald dan niet alleen alvast uw lening af, u verminderd ook direct uw maandlasten omdat u minder rente over uw lening hoeft te betalen. We moeten hier alleen wel de kanttekening bij plaatsen dat het volledig van uw persoonlijke situatie afhangt of vervroegd aflossen gunstig voor u zal blijken.

Vervroegd aflossen is niet voor iedereen gunstig

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) roept consumenten in reactie op de campagne Aflossingsblij op om pas na schriftelijk ontvangen advies te besluiten hun aflossingsvrije hypotheek vervroegd af te gaan lossen. De NVHP vindt dat de Nederlandse Vereniging van Banken met hun campagne de onjuiste indruk wekt dat vervroegd aflossen van de aflossingsvrije hypotheek voor iedereen op dit moment verstandig is.

Volgens de NVHP heeft vervroegd aflossen veel consequenties die eerst afgewogen moeten worden voordat er besloten gaat worden om vroegtijdig af te lossen. Zo hebben veel consumenten een levensverzekering waarmee kapitaal opgebouwd wordt, hiermee kan aan het einde van de leningsperiode de hypotheekschuld afgelost worden. Deze consumenten hebben daarom helemaal geen baat bij of aanleiding tot het vervroegd aflossen van hun hypotheek. Daarnaast bestaan er de nodige fiscale en vermogensrechtelijke consequenties die eerst onderzocht dienen te worden.

Maaike Verhoef, secretaris van de NVHP, wijst consumenten erop dat er diverse mogelijkheden bestaan om uw spaargeld in te zetten. Vervroegd aflossen is slechts één van de dingen die u kunt doen om op langere termijn geld te besparen. Als voorbeelden noemt ze het verduurzamen van een woning.

Vraag advies bij uw bank of bij een financieel adviseur

Bent u van plan om uw aflossingsvrije hypotheek tussentijds te gaan aflossen? Dan raden wij u aan eerst advies in te winnen bij een deskundig persoon. Vraag daarbij altijd om schriftelijk advies, mocht namelijk in de toekomst blijken dat het vervroegde aflossen toch nadelig voor u was dan heeft u bewijs waarmee u terecht kunt bij het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Wijzig uw hypotheekvorm

Het is mogelijk om uw aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Heeft u uw aflossingsvrije hypotheek niet voor 1 januari 2013 afgesloten en wilt u uw recht op hypotheekrenteaftrek behouden? Dan zult u voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek moeten kiezen. Tegenwoordig is het namelijk zo dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van de hypotheekrenteaftrek wanneer je aflost op je hypotheek. Heeft u uw aflossingsvrije hypotheek wel voor 1 januari 2013 afgesloten en is het huis uw hoofdwoning dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Deze stelt u in staat uw hypotheek over te sluiten naar een nieuwe aflossingsvrije hypotheek met behoud van de mogelijkheid om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek.

Waarom zou ik mijn hypotheekvorm wijzigen?

Het kan voor u interessant zijn om uw hypotheek over te sluiten omdat u hiermee bijvoorbeeld de kans krijg om te profiteren van de huidige lage rentestanden, daarnaast geeft dit u de mogelijkheid om uw hypotheekvoorwaarden en uw rentevaste periode opnieuw (in uw voordeel) te bepalen. Een aflossingsvrije hypotheek biedt u voornamelijk op de korte termijn voordelen, zo bent u tijdens de looptijd van de hypotheek vrij van aflossing, dit zorgt ervoor dat de maanlasten bij een aflossingsvrije hypotheek bij aanvang lager liggen dan bij andere hypotheekvormen. Daar komt bij dat u met een aflossingsvrije hypotheek tevens optimaal kunt profiteren van de hypotheekrenteaftrek, ook dit drukt de eerste 30 jaar de kosten. Maar op langere termijn blijkt de aflossingsvrije hypotheek niet altijd voordelig is. Na 30 jaar vervalt uw recht om hypotheekrente af te trekken en zit u nog steeds met dezelfde hypotheekschuld indien u daarnaast niet gespaard of tussentijds afgelost heeft, de rente die u moet betalen over uw leningen kan dan behoorlijk tegenvallen. U moet daarbij ook rekening houden dat, mocht u richting de pensioenleeftijd gaan, uw inkomen erop achteruit zal gaan. Het kan dus zijn dat u steeds minder geld gaat overhouden, dit is geen prettig vooruitzicht.

Wanneer u uw hypotheekvorm wijzigt naar een lineaire of annuïteiten hypotheek begint u direct een deel van uw lening af te lossen waardoor u een minder hoge schuld na afloop van de looptijd overhoudt.

Is het wijzigen van mijn hypotheekvorm verstandig?

Dat is volledig afhankelijk van uw situatie. U moet zich afvragen of u de hogere maandelijkse lasten kan dragen. U gaat met een lineaire of annuïteitenhypotheek immers ook maandelijks een deel van uw lening verplicht aflossen. Daarnaast kunt u zich afvragen wat de voordelen van een lineaire of annuïteiten hypotheek zijn ten opzichte van het tussentijds aflossen van uw aflossingsvrije lening, een lagere hypotheekrente of andere hypotheekvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld goede redenen zijn om over te willen stappen. Zit u echter nog midden in de rentevaste periode van uw lening dan kan het zijn dat u een boete moet betalen ter compensatie van de misgelopen inkomsten van de geldverstrekker. Houdt er ook rekening mee dat uw overstap op een andere hypotheekvorm waarschijnlijk advies van een hypotheekadviseur behoeft en er ook nog taxatiekosten en notariskosten betaald moeten worden. Wij raden het in ieder geval wel aan om dit vraagstuk aan een hypotheekadviseur voor te leggen alvorens u hier een besluit over neemt.

Hoe wijzig ik mijn hypotheekvorm?

Dit werkt precies hetzelfde als bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. U kunt er dus voor kiezen om dit direct met uw bank te regelen of een hypotheekadviseur in de arm te nemen die de hypotheek voor u in orde maakt.