TOP 5 LAAGSTE RENTE:

 

Variabel 1,76%
1 jaar 1,65%
5 jaar 1,70%
10 jaar 2,05%
20 jaar 2,55%
30 jaar 3,05%

* Onder voorbehoud van rentewijzigingen

Dit informatieportaal is een partner van
hypovoordeel.
Hypotheekrenteofferte.nl >> De site voor
hypotheek informatie, rentetarieven en tips bij
het vergelijken van hypotheken.

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Hypotheek Woordenboek

Zoek in het woordenboek:

A

Aankoopwaardegarantieverzekering

Aanvangsschuld

Acceptatie van hypotheekofferte

Administratiekosten hypotheekaanvraag

Afkoopwaarde levensverzekering

Aflossingsschema hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Afsluitkosten hypotheek

Annuleringskosten hypotheekofferte

Annuïteitenhypotheek

Antispeculatiebeding verkoop huis

B

BKR hypotheekaanvraag

Bandbreedterente hypotheek

Bankgarantie hypotheken

Basisrente hypotheken

Belastbaar inkomen

Beleggingshypotheek

Bereidstellingsprovisie hypotheekofferte

Bijleenregeling

Boeterente hypotheek

Boetevrije aflossing

Bouwdepot

Bouwfinanciering

Bouwrente

Bouwtermijnen

Box I

Box II

Box III

Boxenstelsel

Bufferrente

C

Click-vast rente

Conversiekosten rentevaste periode

D

Dagrente

Depotrente

Disagio hypotheekrente

E

Economische looptijd hypotecaire lening

Effecthypotheek

Effectieve rente

Eigen geld

Eigendomsbewijs

Eigenwoningforfait

Eigenwoningrente

Erfpacht

Erfpachtcanon

Executie woning

Executiewaarde woning

Expiratiedatum

Extra aflossing hypotheek

Extra storting hypotheek

F

Financieringskosten woning

Fiscaal aftrekbaar hypotheekrente

Fiscaal voordeel

G

Garantiecertificaat woning

Gemeenschap van Goederen

Gemengde levensverzekering

Gezondheidsverklaring

Grondrente

H

Heffingskorting

Herbouwwaarde woning

Hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek

Huurbeding

Huwelijkse voorwaarden

Hybride verzekering

Hypothecaire geldlening

Hypothecaire inschrijving

Hypotheek

Hypotheekakte

Hypotheekaktekosten

Hypotheekgever

Hypotheeknemer

Hypotheekregister

Hypotheekrente

I

Inboedelverzekering

Inschrijving hypotheek

J

Juridische looptijd hypotheek

K

Kadaster

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Kettingbeding

Keurmerk Hypotheek Bemiddeling

Koop-aanneemsom

Koop-aannemingsovereenkomst

Koopsom

Koopsubsidie

Kosten koper (k.k.)

Krediethypotheek

L

Levenhypotheken

Lijfrente

Lijfrenteaftrek

Lineaire hypotheken

M

Makelaarscourtage

Margerente

Meeneemfaciliteit

Meerwerk-verbeteringskosten

N

NIBUD

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nominale rente

Notariskosten

O

Onroerend goed

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Ontbindende voorwaarden

Open eind

Oplevering woning

Opstalverzekering

Optie

Overbruggingskrediet

Overdraagbare premie

Overdrachtsakte

Overdrachtsbelasting

Overheidsbijdrage

Overlijdensrisicoverzekering

Oversluiten

Overstapfaciliteit

Overwaarde

P

Pandrecht

Passeren

Plafondrente

Premiedepot

Premievrij maken

Premiewoning

Pro Resto hoofdsom

Projecthypotheek

R

Rechtsbijstandverzekering

Rekenrente

Rentebedenktijd

Renteherziening

Rentemiddeling

Renteopslag

Renteselect

Rentevaste periode

Renteverlies tijdens bouw

Restschuld

Roerende zaken

Royeren

S

Servicekosten

Spaarhypotheek

Stabielrente

Starterslening

Stichtingskosten

Successierechten

T

Taxatie

Testament

Tophypotheek

Transportakte

Tweede hypotheek

Tweeverdienershypotheek

U

Unit

Unit-linked verzekering

Universal-Life verzekering

V

Variabele rente

Vaste inschrijving

Vereniging van eigenaren

Vermogensrendementsheffing

Verpanding

Verwervingskosten

Voorfinanciering

Voorlopig koopcontract

Voorlopige teruggaaf

Vrij op naam

Vrije sector

Vrije verkoopwaarde

W

WOZ

Waarborgsom

Weduweverklaring

Wet Brede Herwaardering

Woonlasten

Bereken uw Maximale Hypotheek

Uw Bruto Jaarinkomen:
meer info

Bruto Jaarinkomen van uw partner:
meer info

Financiële verplichtingen per jaar:
meer info

Maximum hypotheek

(Click voor aanvraag)

Check mijn bestaande
hypotheekvoorstel!