TOP 5 LAAGSTE RENTE:

 

Variabel 1,76%
1 jaar 1,65%
5 jaar 1,70%
10 jaar 2,05%
20 jaar 2,55%
30 jaar 3,05%

* Onder voorbehoud van rentewijzigingen

Dit informatieportaal is een partner van
hypovoordeel.
Hypotheekrenteofferte.nl >> De site voor
hypotheek informatie, rentetarieven en tips bij
het vergelijken van hypotheken.

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Nieuwbouw

Nieuwbouwwoning (Vrij Op Naam)

Nieuwbouw wordt doorgaans aangeboden als Vrij Op Naam (VON). Vrij op naam betekent in principe dat de verkoper de kosten die betrekking hebben op de verwerving van de woning (eigendomsoverdracht) voor zijn rekening neemt.

Bij nieuwbouw bedragen de kosten koper gemiddeld 6% van de koopprijs van de woning.

De volgende kosten vallen hieronder:

 • De BTW (voor bestaande woningen is dat de overdrachtsbelasting)
 • Kadasterkosten voor de inschrijving van de levering (koopakte)
 • Notariskosten voor het opstellen van de transportakte

De koper heeft bij nieuwbouw verder vaak te maken met de volgende bijkomende kosten, deze kunnen al snel oplopen tot 10% bovenop de aankoopprijs:

 • Renteverlies tijdens bouw. Een nieuwbouw wordt in fases opgeleverd en de aannemer schiet de bouw periodiek voor, over de nog niet vervallen bouwtermijnen betaalt u zogenaamde bouwrente aan de aannemer. Let op: bouwrente is alleen fiscaal aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Indien de bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan niet fiscaal aftrekbaar
 • Grondrente vanaf de bouw. Dit is de rente die u betaalt over de grond, zolang u nog geen eigenaar bent van de grond. Deze kan al snel oplopen tot 7% exclusief btw en is niet aftrekbaar. Let op: het is dus belangrijk de grond zo snel mogelijk op naam te krijgen
 • Eventuele kosten voor aansluiting van Nuts-voorzieningen, architecten honorarium en leges
 • Het makelaarscourtage, indien u een aankopende makelaar heeft ingeschakeld

Hypothecaire kosten

Indien de woning wordt aangekocht met geleend geld (hypotheek), dan krijgt u ook te maken met de kosten voor het verkrijgen van de hypotheek.

De volgende kosten vallen hieronder:

 • Advieskosten adviseur; deze bedraagt gemiddeld 1% van het te lenen bedrag
 • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
 • Kadasterkosten voor de inschrijving van de hypotheekakte
 • Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet
 • Taxatierapport ten behoeve van de financiering
 • Borgtochtprovisie; dit is de provisie die u betaalt, indien u gebruik maakt van een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Bereidstellingsprovisie; deze betaalt u, indien u de geoffreerde rente tot na de geldigheidsdatum van de hypotheekofferte wenst te behouden

Deze kosten gemaakt t.b.v. de financiering van het huis zijn fiscaal aftrekbaar.

Kosten aan de woning zelf

 • Meerwerk. Indien er andere zaken aan de woning verbouwd moeten worden dan standaard wordt aangeboden door een verkoper; bijvoorbeeld een andere keuken of badkamer
 • Eventueel achterstallig onderhoud bij aankoop van een bestaande woning
 • Als u een bestaand huis koopt, kunt u vaak diverse roerende goederen, zoals bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking, buitenverlichting e.d. overnemen van de vorige bewoners
 • Bij een nieuwbouw woning komen er nog kosten bij voor tuinaanleg, erfafscheiding en bestrating

Ook aan een verhuizing zitten kosten vast. Is verhuizing vanwege uw werk noodzakelijk, dan kunt u een belastingvrije vergoeding van uw werkgever krijgen.Bereken uw Maximale Hypotheek

Uw Bruto Jaarinkomen:
meer info

Bruto Jaarinkomen van uw partner:
meer info

Financiële verplichtingen per jaar:
meer info

Maximum hypotheek

(Click voor aanvraag)

Check mijn bestaande
hypotheekvoorstel!