TOP 5 LAAGSTE RENTE:

 

Variabel 1,76%
1 jaar 1,65%
5 jaar 1,70%
10 jaar 2,05%
20 jaar 2,55%
30 jaar 3,05%

* Onder voorbehoud van rentewijzigingen

Dit informatieportaal is een partner van
hypovoordeel.
Hypotheekrenteofferte.nl >> De site voor
hypotheek informatie, rentetarieven en tips bij
het vergelijken van hypotheken.

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Kapitaalverzekering eigen woning

Op 1 april 2013 vervalt de mogelijkheid om van bestaande levensverzekeringen een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) te maken. Verzekeringnemers met een levensverzekering krijgen voor die datum nog één keer de mogelijkheid om van de verzekering een KEW te maken. De verzekeraars informeren alle verzekeringnemers met een verpande verzekering in box 3 over deze mogelijkheid. In dit bericht leest u meer over de brief die de verzekeraars gaan versturen. 

Veel verpande verzekeringen vallen in box 3 
Vele verzekeringnemers hebben een verpande verzekering. Al deze polissen hebben geen KEW-aantekening. Dat betekent dat deze verzekeringen in box 3 vallen. Deze groep verzekeringnemers betaalt nu of in de (nabije) toekomst mogelijk jaarlijks belasting over de waarde van de verzekering. Dat is het geval als hun vermogen meer bedraagt dan de vrijstelling(en) in box 3.

Keuze voor KEW voorkomt mogelijke belastingheffing in box 3 
Alle verzekeringnemers hebben nog één keer de mogelijkheid om hun verzekering over te hevelen van box 3 naar box 1. Daarmee kan de verzekeringnemer mogelijke belastingheffing in box 3 voorkomen.

Heeft u  een vrijstelling in box 3?
Kapitaalverzekeringen die voor 14 september 1999 zijn afgesloten hebben een vrijstelling ad € 123.428,- in box 3. Partners kunnen eventueel van een dubbele vrijstelling gebruik maken. De vrijstelling is een vastgesteld bedrag en wordt niet jaarlijks geïndexeerd. Blijft de waarde van uw polis onder de vrijstelling, betaalt u geen vermogensrendementsheffing. In deze situatie is het dan ook niet erg zinvol box 3 te vermijden.  

Heeft u géén vrijstelling in box 3?
Verzekeringen die zijn afgesloten na 14 september 1999 missen de bovengenoemde vrijstelling in box 3. Het bedrag aan heffingsvrij vermogen is € 21.139,- (2012) en voor partners wederom eventueel het dubbele, indien u dit bedrag overschrijd kan het zinvol zijn de verzekering te koppelen aan de Eigen Woning. Indien u twijfelt neem dan contact op met uw adviseur.  

De verzekering moet aan de KEW-eisen voldoen 
Uiteraard moet de verzekering aan de gebruikelijke eisen van de KEW voldoen, zoals de minimale looptijd en de bandbreedte van de premie. Voldoet de verzekering op een later tijdstip niet meer aan de eisen van de KEW? Dan wordt het rentebestanddeel in de polis in box 1 belast tegen het progressieve tarief. Daarna valt de verzekering in box 3.

Kunt u de levensverzekering met KEW aanpassen? Bijvoorbeeld de premie verhogen?
In de meeste gevallen zal dit helaas niet kunnen. Naast de KEW-voorwaarden zijn er ook nog andere wettelijke regelingen, zoals geen provisie en sekseneutrale sterftetafels. Alleen verhogingen die eerder zijn afgesproken, zoals een indexatie of optieclausule, zijn nog toegestaan.

Verzekeraars wijzen u op de keuze voor een KEW
De verzekeraars sturen brieven naar verzekeringnemers met een verpande verzekering in box 3. In de brief wijzen zij op de mogelijke keuze voor een KEW. U moet uiterlijk vrijdag 29 maart 2013 uw keuze bij de verzekeraar bekend maken.

Keuze maken samen met u
De verzekeraar vindt het belangrijk dat u deze keuze niet alleen maakt. Zij adviseren u te overleggen met uw adviseur. Mogelijk is een voortzetting van de verzekering in box 3 voor u de beste oplossing. Kiest u voor een KEW, dan hebben zij tijdig een getekend verzoek van u nodig.

Verzoek moet bij binnen zijn op vrijdag 29 maart 2013 
Alleen als de verzekeraars het verzoek uiterlijk vrijdag 29 maart 2013 hebben ontvangen, kunnen de verzekeraars een KEW-clausule opnemen op de polis. Is het verzoek na 29 maart 2013 bij de verzekeraar binnen, dan plaatsen zij geen KEW-clausule meer op de polis. 

Welke verzekeringnemers ontvangen een brief?
De verzekeraars sturen alle verzekeringnemers met een verpande levensverzekering in box 3 een brief.

Dat betekent dat zij géén brief sturen aan verzekeringnemers met een:

• lijfrenteverzekering, pensioenverzekering of een stamrechtverzekering;

• risicoverzekering; 

• kapitaalverzekering met KEW-clausule; 

• kapitaalverzekering die uitsluitend tegen koopsom is gesloten; 

• kapitaalverzekering die premievrij is gemaakt; 

• kapitaalverzekering die expireert in 2013 of op 1 januari 2014; 

• kapitaalverzekering met een looptijd langer dan 30 jaar; 

• kapitaalverzekering met een looptijd korter dan 15 jaar, tenzij het om een voortzetting gaat van een andere verzekering,      
  waardoor de looptijd voldoet; 

• kapitaalverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 1984.

Niet alle verzekeringnemers worden aangeschreven. Het kan dus zijn dat u geen brief ontvangen hebt, maar wel kunt nadenken over een keuze voor de KEW.

Wat is de planning?
Vanaf 15 januari 2013 sturen de verzekeraars aan alle verzekeringnemers met een verpande verzekering in box 3 een brief. Wij vragen u om op korte termijn contact met ons op te nemen wanneer u hier meer informatie over wilt ontvangen.

 

Bereken uw Maximale Hypotheek

Uw Bruto Jaarinkomen:
meer info

Bruto Jaarinkomen van uw partner:
meer info

Financiële verplichtingen per jaar:
meer info

Maximum hypotheek

(Click voor aanvraag)

Check mijn bestaande
hypotheekvoorstel!