TOP 5 LAAGSTE RENTE:

 

Variabel 1,76%
1 jaar 1,65%
5 jaar 1,70%
10 jaar 2,05%
20 jaar 2,55%
30 jaar 3,05%

* Onder voorbehoud van rentewijzigingen

Dit informatieportaal is een partner van
hypovoordeel.
Hypotheekrenteofferte.nl >> De site voor
hypotheek informatie, rentetarieven en tips bij
het vergelijken van hypotheken.

Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze site en gebruik te maken van aangeboden producten en diensten gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

Site

De inhoud van deze site is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie.

Ruim netwerk financiële dienstverleners

Wij werken samen met een ruim netwerk van financiële dienstverleners. Deze site biedt u de mogelijkheid een offerte aan te vragen voor financiële producten. De informatie wordt gebruikt om aan uw (offerte) aanvraag te kunnen voldoen. Alleen in dat verband wordt uw (offerte)aanvraag doorgegeven aan de partij die de afhandeling verzorgt. Wij zijn nimmer partij indien u een product aanschaft dat tot stand komt naar aanleiding van gebruikmaking van deze site.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij elk product dat u aanschaft naar aanleiding van gebruikmaking van de site dient u de geboden informatie te verifiëren aan de hand van stukken welke door maatschappijen ter beschikking gesteld worden. De aangesloten hypotheekadviseurs worden door ons met grote zorg geselecteerd. Wij zijn echter noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verleende dienstverlening van de aangesloten adviseurs.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Wij en elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Links

Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Deze websites kunnen afwijkende gebruikersvoorwaarden en privacybeleid hanteren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites.

Diversen

Wij houden ons het recht voor de gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is dan ook aan te raden de gebruikersvoorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Bereken uw Maximale Hypotheek

Uw Bruto Jaarinkomen:
meer info

Bruto Jaarinkomen van uw partner:
meer info

Financiële verplichtingen per jaar:
meer info

Maximum hypotheek

(Click voor aanvraag)

Check mijn bestaande
hypotheekvoorstel!